• en-US

Kalite ve Gıda Politikamız

SAADET GIDA Olarak

 Saadet Gıda şekerleme ve sakız sektöründe modern teknolojiler ile üretimi gerçekleştirirken

 -Müşteri ve tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, standartlara uyun KALİTELİ ve GÜVENLİ ürünler sağlamayı, GFSI(BRC   FOOD),Helal gıda (İslam fıkıhı), ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemleri politikalarında     yer alan hedef ve yönetim taahhütlerini tüm   çalışanların katılımı ile ulaşmayı;

 -Faaliyetlerinde standartlardan sapmayı belirlemek yerine önceden görerek önlemeyi;  temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile   devam etmesini sağlamayı, hatalara zamanında ve sistemli müdahale etmek suretiyle, bir daha   tekrar etmemesi için her kademede düzeltici ve   önleyici faaliyetler yapılmasını;

 -Çalışan salığı iş güvenliği tehlikeleri ile ilgili yükümlü olduğu yasal mevzuata ve diğer şartlara üst düzeyde uyarak, emniyetli bir iş ortamı     sağlamayı, sürekli iyileştirme ile riskleri azaltarak sağlık bozulmaları ve yaralanmaları önlemeyi gelişimci bir anlayış ile tüm çalışanlar ve   ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlamayı,

 Yukarıdaki tüm amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgilerin ve gerekli tüm kaynakların bulunabilir olmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

 

  HİJYEN POLİTİKASI

   Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel,kimyasal ve biyolojik gıda güvenliği tehlikelerini    belirlemek,kontrol altına       almak,sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesini sağlamak.

 

  FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ VE TAKI POLİTİKASI

  Üretim alanlarına koruyucu önlüksüz,bonesiz girilmesine izin verilmez. Üretim alanlarında çalışırken hiçbir takı kullanılamaz. Önlükler temiz ve    boneler kulak ve saçları tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Önlüklerin temizliği firmamızın yürütmüş olduğu uygulamalar ile sağlanır.

 

  SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI

  Üretim ve depolama alanlarımızda ve soyunma odalarında sigara içmek ve yiyecek yemek – içmek yasaktır.Uyarı levhaları görülebilecek     yerlere asılmıştır.  Çalışanların ve Ziyaretçilerin bu kurala uymaları sağlanır.

 ÜRETİM ALANLARINA GİRİŞ POLİTİKASI

   Ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz  üretim alanlarımıza özel önlük, bone giyerek ve ziyaretçi kontrol çeklistine tabi tutularak girerler.

 CAM,KESİCİ ALET VE YABANCI MADDE POLİTİKASI

   Üretim alanlarımızda,fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek yabancı maddelerin önlenmesi için,

 cam, kırılabilir plastik malzemeler, ahşap, tel malzemeler kullanımdan kaldırılmıştır. Mevcut olan cam ve kırılabilir plastik malzemeler, metal   ekipmanlar koruma altına alınmıştır. Kullanılması zorunlu olduğu durumlarda özel falçatalar kullanılır ve düzenli olarak kontrolden geçirilir.

 PERSONELİN SAĞLIK KONTROLLERİ POLİTİKASI

 Personelin periyodik sağlık muayeneleri  yaptırılır.  Bulaşıcı hastalık, üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal, bulantı, öksürme hapşırma   durumlarında üretim müdürü tarafından üretim alanından uzaklaştırılarak, sağlık kontrolüne gönderilir.

TAKLİT TAĞŞİŞ POLİTİKASI

 Hammaddenin tedarik zinciri süresince tağşiş ve taklidi konusunda firmamız bünyesinde detaylı bir tehdit analizi yürütülmektedir. Bu kapsamda   TAKLİT-TAĞŞİŞ RİSK VE HASSASİYET ANALİZİ yapılmaktadır. Kalite Güvence bölümü bakanlığın yapacağı basın duyurularını takip eder

 TAKLİT-TAĞSİŞ RİSK VE HASSASİYET ANALİZİ n de bakanlığın duyuruları haricinde ilgili derneklerin ve odaların (gıda mühendisleri odası,   veteriner hekimler odası,  Türkiye ziraatçiler derneği vb.), sektör temsilcileri, sektör dernekleri, mühendis çalışanların itiraf niteliğindeki   beyanları(İlgili odaya yapılan beyanlar),geçmiş veri kayıtları da referans alınır. Böylece ilgili ürünle alakalı teşhir edilmemiş fakat yapılabilecek   Taklit veya Tağsiş konuların da tanımlaması yapılır.

 Yukarıdaki tüm bu araştırma sonuçlarının uygun olması tesisimizde taklit tağşişe sebebiyet verecek hiçbir basamak olmadığını beyan eder.

 Fabrikamızda üretilen tüm ürün gruplarında taklit tağşiş yapmayacağımızı taahhüt ederiz.

 GDO POLİTİKASI

 GDO’suz hammadde temini ve üretim gerekliliklerine uygun üretim yapmayı aldığımız hammaddelerin analizleri ve son üründe yaptığımız   analizler ile doğruladığımızı taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                                         Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                                 M.Suat ÇİÇEKSaadet Gıda Kalite ve Gıda Politikası
t: +90 212 450 11 11 f: +90 212 450 11 20 Kaya Millenium İş Merkezi Cumhuriyet Mah.Gürpınar Yolu Cad.No:5/B K:14 Büyükçekmece / İSTANBUL

Kişisel Veri Politika ve Prosedürleri | Çalışan Aydınlatma Metni | Çalışan Adayı Aydınlatma Metni | Tedarikçi Çalışan Aydınlatma Metni

İnternet sitemizde yer alan yazılı ve görsel materyal Saadet Gıda'nın izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.